Rakkaus

Aluksi ihmiset olivat hermafrodiiteja, kaksineuvoisia, jokaisessa yksilössä oli sekä mies että nainen. Eräänä päivänä jumalat suuttuivat ja halkaisivat kaikki kahtia. Siitä lähtien ovat puoliskot etsineet toisiaan tullakseen kokonaisiksi. Näin kirjoittaa Platon teoksessaan pidot.

Nykyäänkin on edelleen monenlaisia käsityksiä siitä, mitä rakkaus on. Jotkut ovat sitä mieltä, että rakkautta ei tulisi tutkia; he pelkäävät rakkauden taian rikkoutuvan tieteen kylmässä otteessa. Toiset taas ajattelevat rakkauden olevan pelkkää viettien ja vaistojen ohjaamaa seksuaalisuutta.

Tietoisina rakkauden käsitteen määrittelyyn liittyvistä ongelmista ja eri tutkijoiden välillä vallitsevista mielipide-eroista valitsimme kuitenkin tämän haastavan aiheen.

Anne Aula, Laura Ermi, Päivi Jokinen, Varpu Kunttu ja Asta Lappalainen
Kognitio ja emootio -opintojakso, kevät 1996
Psykologian laitos, Tampereen yliopisto


1. Rakkaussuhteen perusta

1.1. Johdanto
1.2. Ensimmäisen rakkaussuhteen syntyminen
1.3. Miksi ensimmäinen rakkaussuhde syntyy?
1.4. Vauvan ja äidin välisen rakkaussuhteen merkitys
1.5. Ensimmäisen rakkaussuhteen epäonnistuminen
1.6. Isän rooli kasvatuksessa
1.7. Toinen rakkaussuhde
1.8. Yhteenvetoa

2. Rakastuminen

2.1. Mitä rakastuminen on?
2.2. Kuka rakastuu ja milloin?
2.3. Rakastumisprosessi

3. Parinvalinta

3.1. Kuinka rakastetun valinta tapahtuu?
3.2. Parinvalinnan historiaa

4. Rakkauden eri muodot

4.1. Rakkauden muotojen erottelua
4.2. Rakkauden muodot Sternbergin mukaan
4.3. Rakkauden typologia Leen mukaan

5. Rakkauden fysiologiasta

5.1. Rakkauden kokeminen Schachterin teorian mukaan
5.2. Seksuaalisesta käyttäytymisestä

6. Rakkaussuhde

6.1. Miten rakastumisesta tulee rakkautta?
6.2. Rakkauden lajit ja erilaiset parisuhteet
6.3. Rakkaus muuttuu
6.4. Rakkaussuhteen kriisit

7. Rakkaustyö

7.1. Rakkaustyön vaiheet
7.2. Rakkaustyö yksilön työnä
7.2. Rakkaustyön esteitä - riippuvuus ja ihanteet
7.3. Rakkaussuhteen kehitys
7.4. Mystifioinnin vähentäminen

8. Rakkauden häiriöt

8.1. Johdanto
8.2. Symbioottinen suhde
8.3. Neuroottinen rakkaus
8.4. Narsismi
8.5. Mustasukkaisuus

9. Rakkauden tulevaisuus

Lähdeluettelo

"Rakkaus on paradoksien ystävä ja se ilmenee loputtomina eri muotoina ja hahmoina. Voit sanoa siitä miltei mitä tahansa ja olet luultavasti aina oikeassa. (H.T.Finck)