Laura Ermi

neuropsykologian erikoispsykologi, PsM

etunimi.sukunimi@gmail.com

julkaisuja / publicationsVertaisarvioidut tieteelliset artikkelit:

Ermi, L. & Mäyrä, F. (2007) Fundamental Components of the Gameplay Experience: Analysing Immersion. Teoksessa Suzanne de Castell & Jennifer Jenson (toim.) Worlds in Play - International Perspectives on Digital Games Research, s. 37–53. New Literacies and Digital Epistemologies Vol. 21. New York: Peter Lang.

Ermi, L. & Mäyrä, F. (2005) Challenges for Pervasive Mobile Game Design: Examining Players’ Emotional Responses. Proceedings of ACM SIGCHI International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology (ACE05), s. 371–372. Singapore: ACM.

Ermi, L. & Mäyrä, F. (2005) Digitaaliset pelit nuorten arjessa. Nuorisotutkimus 23 (3), s. 66–71.

Ermi, L., Mäyrä, F. & Heliö, S. (2005) Digitaaliset lelut ja maailmat: pelaamisen vetovoima. Teoksessa A. R. Lahikainen, P. Hietala, T. Inkinen, M. Kangassalo, R. Kivimäki & F. Mäyrä (toim.) Lapset mediamaailmassa: näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan, s. 110–128. Helsinki: Gaudeamus Kirja.

Ermi, L. & Mäyrä, F. (2005) Fundamental Components of the Gameplay Experience: Analysing Immersion. Teoksessa Suzanne de Castell & Jennifer Jenson (toim.) Changing Views: Worlds in Play - Selected Papers of the 2005 Digital Games Research Association’s Second International Conference, s. 15–27. Vancouver: Digital Games Research Association & Simon Fraser University.

Ermi, L., Mäyrä, F. & Heliö, S. (2005) Mediakasvu ja pelaamisen hallinta. Teoksessa A. R. Lahikainen, P. Hietala, T. Inkinen, M. Kangassalo, R. Kivimäki & F. Mäyrä (toim.) Lapset mediamaailmassa: näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan, s. 129–144. Helsinki: Gaudeamus Kirja.

Ermi, L. & Mäyrä, F. (2005) Player-Centred Game Design: Experiences in Using Scenario Study to Inform Mobile Game Design. Game Studies 3 (1). http://www.gamestudies.org/

Ermi, L. & Mäyrä, F. (2005) Players’ Emotional Experiences with Digital Games. Proceedings of the 6th DAC Conference - Digital Experience: Design, Aesthetics, Practice. Copenhagen: IT University of Copenhagen.

Ekman, I., Ermi, L., Lahti, J., Nummela, J. & Lankoski, P. (2005) Designing Sound for a Pervasive Mobile Game. Proceedings of ACM SIGCHI International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology (ACE05), s. 110–116. Singapore: ACM.

Lankoski, P., Heliö, S., Nummela, J., Lahti, J., Mäyrä, F. & Ermi, L. (2004) A Case Study in Pervasive Game Design: The Songs of North. Teoksessa A. Hyrskykagri (toim.) Proceedings of the Third Nordic Conference on Human-Computer Interaction, s. 413–416. New York: ACM Press.

Sotamaa, O., Ermi, L., Jäppinen, A., Laukkanen, T., Mäyrä, F. & Nummela, J. (2005) The Role of Players in Game Design: A Methodological Perspective. Proceedings of the 6th DAC Conference - Digital Experience: Design, Aesthetics, Practice, s. 34–42. Copenhagen: IT University of Copenhagen.

Ermi, L. & Mäyrä, F. (2003) Mikä nuoria peleissä viehättää? Teoksessa S. Kangas & T. Kuure (toim.) Teknologisoituva nuoruus: nuorten elinolot vuosikirja, s. 98–105. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 33 & Nuora, julkaisuja 23 & Stakes.

Posterit tieteellisissä konferensseissa:

Ermi, L. & Nieminen, P. (2006) Lasten tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitojen kehittyminen TOTAKU-ryhmäkuntoutuksen aikana. Psykologia 2006 -kongressissa Tampereella 24.8.2006.

Ermi, L., Eränew, S. & Nieminen, P. (2003) Neuropsychological Group Remediation for Children with Problems in Executive Functions and Attention. VIII European Congress of Psychology -kongressissa Wienissä Itävallassa 7.7.2003. [Poster Award]

Ermi, L. & Nieminen, P. (2002) Ryhmäkuntoutus lasten toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden tukijana. Psykologia 2002 -kongressissa Jyväskylässä 4.–6.9.2002.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset:

Mäyrä, F., Karvinen, J. & Ermi, L. (2016) Pelaajabarometri 2015: Lajityyppien suosio. TRIM Research Reports 21, Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.

Mäyrä, F. & Ermi, L. (2014) Pelaajabarometri 2013: Mobiilipelaamisen nousu. TRIM Research Reports 11, Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.

Ermi, L. (2007) Gameplay Experiences and Mobile Contexts. Teoksessa M. Turpeinen & K. Kuikkaniemi (toim.) Mobile Content Communities, s. 156–166. HIIT Publications 2007-1. Helsinki: Helsinki Institute for Information Technology.

Ermi, L., Heliö, S. & Mäyrä, F. (2004) Pelien voima ja pelaamisen hallinta: lapset ja nuoret pelikulttuurien toimijoina. Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja n:o 6. Hypermedialaboratorio, Tampereen yliopisto.

Ermi, L. & Mäyrä, F. (2003) Power and Control of Games: Children as the Actors of Game Cultures. Teoksessa M. Copier & J. Raessens (toim.) Level Up: Digital Games Research Conference 2003, s. 234-244. Alankomaat: Universities Utrecht & DiGRA.

Ermi, L. & Sotamaa, O. (2003) Yksityistä nautintoa ja yhteistä jakamista: haastattelututkimus television käytöstä. Tutkimusraportteja 1. Tampere: Tampereen yliopiston hypermedialaboratorio.

Ermi, L. (2002) Tavoitteena emotionaalisesti miellyttävä käyttökokemus. Teoksessa P. Lankoski & L. Kirvesmäki (toim.) Henkilökohtainen navigointi: periaatteita käyttöliittymien ja käyttökokemusten suunnitteluun, s. 55–72. Studies in Information Sciences, SISCI, Tampere University Press.

Ermi, L. & Sotamaa, O. (2002) Yksityistä nautintoa ja yhteistä jakamista: televisionkatsojien odotuksista ja asenteista. Mediumi 1.3, julkaistu 5.12.2002. http://www.m-cult.net/mediumi/.

Lankoski, P., Ekman, I., Ermi, L., Jäppinen, A., Kirvesmäki, L. & Nummela, J. (2002) Suunnitteluperusteita henkilökohtaiseen navigointiin. Teoksessa P. Lankoski & L. Kirvesmäki (toim.) Henkilökohtainen navigointi: periaatteita käyttöliittymien ja käyttökokemusten suunnitteluun, s. 7–29. Studies in Information Sciences, SISCI, Tampere University Press.

Ermi, L. (2001) Havaitseminen ja käyttöliittymät. Teoksessa P. Lankoski (toim.) Ihminen, paikka ja aika: kohti henkilökohtaisen navigoinnin käyttöliittymän suunnitteluperusteita, s. 132–147. Tampereen yliopiston tietokonekeskuksen julkaisuja n:o 9. Tampere: Tampereen yliopisto.

Ermi, L. (2001) Ärräpäillä hyvin pitkälle: tunnekokemusten arviointi käytettävyystutkimuksessa. Teoksessa P. Lankoski (toim.) Ihminen, paikka ja aika: kohti henkilökohtaisen navigoinnin käyttöliittymän suunnitteluperusteita, s. 120–130. Tampereen yliopiston tietokonekeskuksen julkaisuja n:o 9. Tampere: Tampereen yliopisto.

Ermi, L. & Patamaa, L. (2001) Uskomuksia ja asenteita: navigointilaite käyttäjänäkökulmasta. Teoksessa P. Lankoski (toim.) Ihminen, paikka ja aika: kohti henkilökohtaisen navigoinnin käyttöliittymän suunnitteluperusteita, s. 40–60. Tampereen yliopiston tietokonekeskuksen julkaisuja n:o 9. Tampere: Tampereen yliopisto.

Patamaa, L., Lankoski, P., & Ermi, L. (2001) Personointi henkilökohtaisessa navigoinnissa. Teoksessa P. Lankoski (toim.) Ihminen, paikka ja aika: kohti henkilökohtaisen navigoinnin käyttöliittymän suunnitteluperiaatteita, s. 62–75. Tampereen yliopiston tietokonekeskuksen julkaisuja n:o 9. Tampere: Tampereen yliopisto.

Lankoski, P. & Ermi, L. (2001) Sinne ja takaisin: mobiilin reittiopastuksen tarjoaminen. Teoksessa P. Lankoski (toim.) Ihminen, paikka ja aika: kohti henkilökohtaisen navigoinnin käyttöliittymän suunnitteluperiaatteita, s. 90–103. Tampereen yliopiston tietokonekeskuksen julkaisuja n:o 9. Tampere: Tampereen yliopisto.

Ermi, L. (2000) Aktiivinen muuntuvuus oppimisen tukena. Teoksessa E. Pilke (toim.) Aktiivinen käyttöliittymä 2000, s. 69–83. Tampereen yliopiston tietokonekeskuksen julkaisuja n:o 8. Tampere: Tampereen yliopisto.

Ermi, L. & Lankoski, P. (2000) Emootiot digitaalisissa ympäristöissä. Teoksessa E. Pilke (toim.) Aktiivinen käyttöliittymä 2000, s. 33–53. Tampereen yliopiston tietokonekeskuksen julkaisuja n:o 8. Tampere: Tampereen yliopisto.

Ammattiyhteisölle suunnatut:

Ermi, L. (2007) ”Joku kuuntelee ja ottaa todesta huolesi” - Nokian kaupungin perhekeskuksen asiakaspalautetutkimus 2006. Nokia: Nokian kaupungin perhekeskus.

Suurelle yleisölle suunnatut:

Ermi, L. (2005) Lapset kasvavat pelien maailmassa. HETKY 3/05, s. 18–19. Helsinki: Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry.

Ermi, L. (2002) Aistihavaintokeskus Pilvipeili on elämysympäristö. Mediumi 1.2, julkaistu 30.9.2002. http://www.m-cult.net/mediumi/.

Opinnäytteet:

Ermi, L. (2019) Effective Interventions for Children and Adolescents with Mathematical Learning Difficulties: An Umbrella Review. Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen lopputyö, huhtikuu 2019. Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, psykologian ja logopedian osasto.

Ermi, L. (2005) Ryhmäkuntoutus lasten tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitojen tukena. Psykologian pro gradu -tutkielma, syyskuu 2005. Tampereen yliopiston psykologian laitos.

Ermi, L. (2003) Tukea ja tietoa – Vanhempien ryhmätoiminta lasten ryhmäkuntoutuksen yhteydessä. Kasvatustieteen proseminaaritutkielma. Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitos.

Ermi, L. (1998) Verkkoon tarttuneet: Internet-addiktion yhteys persoonallisuuteen. Psykologian proseminaaritutkielma, toukokuu 1998. Tampereen yliopiston psykologian laitos.

Audiovisuaaliset aineistot

Ermi, L. & Kauttu, S. (2003) WISC-III: opetusvideo. Psykologian yliopistoverkosto Psykonetin opetusvideo Wechsler Intelligence Scale for Children III -testin käytöstä psykologien ja erikoispsykologien koulutukseen.

Esitelmiä:

Ermi, L. & Mäyrä, F. (2004) Player-Centred Game Design: Experiences in Using Scenario Study to Inform Mobile Game Design. Game Design Research Symposium and Workshop -tapahtumassa Kööpenhaminassa Tanskassa 7.5.2004.

Ermi, L. & Heliö, S. (2003) "Aina ku sää tapat yhden jätkän niin sää opit uuden sanan": lapset oppijoina digitaalisissa peleissä. Lapset ja tietoyhteiskunta -seminaarissa Mediakasvatus ja pelimaailma Tampereella 12.11.2003.

Ermi, L. & Kauttu, S. (2002) TOTAKU: Toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden ryhmäkuntoutus, PSYKE:n malli. Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen koulutuksessa Neuropsykologia lasten kehityksen ja oppimisen ongelmien kuntoutuksessa Helsingissä 22.11.2002.

Nieminen P., Alalantela R., Ermi L., Kuulas T., Muurinaho S., Nivala K. ja Rantanen K. (2002) Toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden kuntoutus: ryhmäkuntoutus lapsille, joilla on neurologisen kehityksen erityisvaikeuksia. Psykologia 2002 -kongressissa Jyväskylässä 4.9.2003.